Carbon dating coal

posted by | Leave a comment

Grafit er en god elektrisk leder, hvorimod diamant har lav elektrisk ledningsevne.Under normale forhold har diamant, carbonnanorør og grafen den højeste specifikke varmeledningsevne, ud af alle kendte materialer.Selvom det har en termodynamisk tendens til oxidering, modstår carbon oxidering mere effektivt end elementer såsom jern og kobber, som er svagere reduktionsmidler ved rumtemperatur.Carbonforbindelser danner basis for alt kendt liv på Jorden, og carbon-nitrogen-cyklussen leverer noget af energien produceret af Solen og andre stjerner.For eksempel er grafit opak og sort, mens diamant er meget transparent.

er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C.

Ved atmosfærisk tryk har det intet smeltepunkt, da dets tripelpunkt er ved 10,8 ± 0,2 MPa og 4.600 ± 300 K (~4.330 °C eller 7.820 °F), Carbon sublimerer i en carbonbue, som har en temperatur på omkring 5.800 K (5.530 °C; 9.980 °F).

Derfor forbliver carbon i fast form ved højere temperaturer end selv de metaller med højest smeltepunkt, såsom tungsten og rhenium - uanset dets allotropiske form.

Selvom det danner mange forskellige forbindelser, er de fleste af carbons former relativt ikke-reaktive under normale forhold.

Ved standardtemperatur og -tryk kan det modstå alt andet end de allerstærkeste oxidationsmidler.

Leave a Reply

totallt  dating