Dating persoane cu handicap

posted by | Leave a comment

32 Telefon: 0251/411.767 Sef Serviciu: Cîrceanu Rodica Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele şi . DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANEI ADULTE 1. Adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice - pentru cei care nu realizează venituri (original); 6. Scrisoare, referat sau certificat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente precum şi cu data debutului bolii - original; însoţite de un act medical vechi sau extras din fişa de consultaţii, data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, situate însă anterior angajării; 8. Certificat de incadrare in grad de handicap - copie xerox; 4. Adeverinţă de salariat şi/sau de elev/student (după caz) - original; 6.Atribuţii: -Identifică persoanele adulte cu handicap care vor beneficia de servicii de asistenţă socială specializată; -Efectuează evaluarea/reevaluare complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei; -Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; -Recomandă sau nu încadrarea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; -Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de catre managerul de caz; -Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeste raportul de evaluare complexă şi face recomandări Comisiei; -Recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; -Verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea adultului într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea profesională a acestuia;. Dosarele pe baza carora se solicita programarea se depun la sediul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, situat în strada Constantin Lecca nr. Cererea şi actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de către persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal sau organizaţia nonguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap. Alte acte medicale (bilete de ieşire din spital, analize medicale, copii fişe dispensarizare, etc.) - după caz, sau la solicitarea specialiştilor Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap. Acte necesare depunere dosar pentru certificat de orientare profesională a persoanelor adulte cu handicap 1. Adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice - pentru cei care nu realizează venituri - original; 7.- ONG cu impact de notorietate privind consilierea, informare persoanelor cu handicap si a societatilor civile privind domeniul persoanelor cu handicap si singura asociatie care a adunat celelalte ONG-uri raportat la activitatea privind toate dizabilitatile, participand cu acestea la Senat, Camera Deputatilor si Presedintie pentru sustinerea amendamentelor formulate de noi si insusite de parlamentari, la comisiile de specialitate si in plen.- obtinut in anii 2006 - 2007 Trofeul national de la Gala societatii civile pentru Loby pentru promovarea si apararea persoanelor cu handicap si batalia cu oamenii politici pentru imbunatatirea legislatiei in domeniu - 2008, lansare catre partidele politice a ofertei eelctorale si de guvernare privind domeniul persoanelor cu handicap.

NUMARUL DE ASISTENTI PERSONALI SI PLATA SALARIILOR CUVENITE ACESTORA SI NUMARUL TOTAL DE INDEMNIZATII CUVENITE PARINTILOR SAU ADULTULUI / REPREZENTANT LEGAL / ORD.

Suntem speranta persoanelor cu handicap din Romania deoarece de la infiintare si pana in prezent, in lupta cu oamenii politici si cu institutiile publice si locale, inclusiv private am schimbat legislatia si am obtinut drepturi reale pentru persoanele cu handicap.

Comisia de evaluare desfasoara activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap, respectiv al drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislatiei in domeniu.

-Asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea D. 32 la Registratura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, str. Cererile sunt înregistrate în Registrul de intrări al Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap. Adeverinţă de salariat/elev (original) – pentru salariaţi/elevi 4. sau examen neurologic sau examen oncologic - după caz, în funcţie de afecţiunea medicală - original. AFECTAREA FUNCŢIILOR INIMII examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) – original. ARTERIOPATII examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcţie de cauza afecţiunii – original; oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterială - original; în cazul amputaţiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputaţie şi a oportunităţii protezării ) – original. BOLI DE SÂNGE examen hematologie şi/sau oncologie şi/sau medicină internă în funcţie de afecţiunea medicală - original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale - copii xerox XI. Decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionarii de invaliditate gradul 3 - copie xerox; 8.

-Elaborează şi prelucrează baza de date privind adulţii pentru care s-au emis certificate de încadrare în grad de handicap şi dupa caz, de orientare profesională. EPILEPSIA examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a datei debutului bolii, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu confirmare E. Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să fie datate, parafate, semnate de către medic şi să aibă ştampila unităţii spitaliceşti emitente. Acte necesare depunere dosar pentru certificat de încadrare în grad de handicap în scopul pensionării, în conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 1. Decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie - pentru pensionarii de invaliditate – (copie xerox); 5.

Leave a Reply

totallt  dating